Acest site foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta utilizatorilor.Continuarea navigarii pe site implica acceptarea politicii de utilizare a cookie-urilor.

NOUTĂŢI

arr3Asigurarea obligatorie a locuintei // Ce este PAD? PAD – Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale –... arr3Asigurarea facultativa a locuintei Potrivit legii 260/2008, polita de asigurare facultativa a locuintei nu poate fi... arr3Aquarion aparat de ionizare si filtrare a apei Expertii in sanatate au identificat in prezent 5 pasi pentru repunerea in forma a... arr3Bio Harmonex 4 - Aparat de biorezonanţă BioHarmonex® este un dispozitiv ce funcţionează pe principiile biofizicii, mai precis ale...

CONTACT

tel: 0787418783, 0726079802
cumparazi@yahoo.com

RECOMANDARI

  Telekom.ro somproduct.ro   somproduct.ro pentruanimale.ro evomag.ro

nichiduta.ro

evomag.ro

apiland.ro

epiesa.roAsigurarea obligatorie a locuintei

Ce este PAD?

PAD – Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale – este o poliță de asigurare obligatorie care acoperă daunele produse de inundații, cutremure sau alunecări de teren asupra locuințelor

Prin PAD sunt acoperite daunele produse constructiilor cu destinatia de locuinta de oricare din formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate.

Obiectul asigurarii il reprezinta constructiile cu destinatie de locuinta situate pe teritoriul Romaniei, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, din mediul rural sau urban si care sunt inregistrate in evidentele organelor fiscale.

Locuintele situate in cladirile expertizate tehnic in conditiile legii de catre experti tehnici atestati si incadrate in raport de expertiza tehnica in clasa 1 de risc nu se asigura pentru niciunul din riscurile prevazute de lege.

Nu sunt asigurate anexele, dependintele, dotarile si utilitatile care nu sunt legate structural de cladirea in care este situata locuinta asigurata si nici bunurile din interiorul locuintei.

În funcție de tipul locuinței asigurate, polița PAD poate avea urmatoarele caracteristici:

Locuinta TIP A, avand o sumă asigurată de 20.000 euro si o prima de asigurare de 20 euro/an

Locuinta TIP B, avand o sumă asigurată de 10.000 euro si o prima de asigurare de 10 euro/an.

Locuinta de tip A: construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;

Locuinta de tip B: construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic;

Termenii, condițiile și clauzele contractului de asigurare a locuințelor sunt stabilite prin Legea 260/2008 actualizata si normele de aplicare aferente.

Polița de asigurare PAD este obligatorie. În situația în care persoanele fizice sau juridice nu își asigură locuințele aflate în proprietate, nu beneficiează, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit Legii 260/2008, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudicii produse locuințelor. În plus, nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a locuinței costituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei.

Daune


Pentru a vă proteja în astfel de situații catastrofale, a căror frecvență este din nefericire tot mai mare, este obligatoriu să fiți asigurat.
Astfel, vă veți putea recupera pierderile suferite, cu un efort minim: asigurarea obligatorie pentru locuință de la PAID (asigurarea PAD)!

  • - în caz de cutremure şi/sau alunecări de teren - în baza prevederilor  Ordinului  OMTCT/OMAI nr. 1995/1160 din 2005/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren;

  • - în caz de inundații - în baza prevederilor Ordinului 1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă.

  • - Numele și prenumele persoanei care avizează producerea evenimentului asigurat;

  • - Datele de identificare/contact ale acesteia: domiciliul, CNP, telefonul ;

  • - Numele și prenumele asiguratului/beneficiarului PAD, adresa acestuia și datele de contact;

  • - Data, ora, locul și împrejurările cu privire la producerea evenimentului asigurat;

  • - Adresa clădirii avariate/distruse: stradă, număr, localitate ( oraș, comună, sat ), județ;

  • - Descrierea avariilor;

  • - Copia cărții de identitate / buletin de identitate al asiguratului sau al împuternicitului;

  • - Copia poliţei de asigurare valabilă la data producerii evenimentului asigurat.

Dezastrele naturale (cutremur, inundații, alunecări de teren) reprezintă riscuri extreme care vă pot amenința căminul și viitorul familiei.

CUM PROCEDAȚI ÎN CAZUL ÎN CARE AVEȚI O DAUNĂ

1. Anunțați imediat autorităţile competente - instituţiile cele mai apropiate de locul producerii evenimentului, abilitate să constate, să declare starea de dezastru natural și să delimiteze zonele calamitate pentru orice eveniment cuprins în riscurile asigurate: unităţile de pompieri, poliţie, primăria localităţii sau la alte organe abilitate prin lege (Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență) astfel:

2. Solicitați întocmirea actelor referitoare la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat.

3. Luați măsurile necesare în vederea limitării pagubei și prevenirea degradărilor ulterioare.

4. Contactați în cel mai scurt timp, fără însă a depăși cele 60 zile de la data producerii evenimentului asigurat, asigurătorul care a eliberat PAD.

Atenție, în cazul proprietarilor care beneficiază de ajutor social, înștiințarea privind producerea evenimentului asigurat se adresează direct PAID .

CE ESTE AVIZAREA

AVIZAREA, adică înștiințarea privind producerea unui risc asigurat, trebuie să conțină:

Descarcă aici documentul de avizare.


CUM SE DESCHIDE UN DOSAR DE DAUNĂ


În baza înștiințării scrise, asigurătorul va deschide dosar de daună, urmând ca în termen de maximum 5 zile un reprezentant (inspector constatator) al acestuia să se prezinte la locul producerii evenimentului pentru a constatata daunele reclamate.

CE ESTE PROCESUL VERBAL DE CONSTATARE
Procesul verbal de constatare este documentul în care se consemnează avariile suferite locuinței asigurate prin PAD, ca urmare a producerii unuia dintre riscurile de cutremur, inundații, alunecări de teren, ca fenomene naturale.
Procesul verbal de constatare (se completează și semnează de inspectorul de daună la locul producerii evenimentului) și se semnează de către asigurat, care va păstra un exemplar.

ACTE NECESARE COMPLETĂRII DOSARULUI DE DAUNĂ

1. Procesul verbal al autorităților abilitate să constate starea de dezastru natural (actele eliberate de autoritatea competentă sesizată);

2. Copia actului doveditor al dreptului de proprietate asupra imobilului ce face obiectul dosarului de daună care poate fi unul dintre documentele următoare:

- titlul de proprietate;

- contract vânzare – cumpărare;

- autorizație construire împreună cu procesul verbal final al recepției lucrărilor;

- declarație notarială pe proprie răspundere precum că sunteți proprietarul imobilului, împreună cu adeverința de la Primărie din care să rezulte că imobilul este înscris în Registrul Agricol precum și, după caz, adeverința de la administrația financiară din care să rezulte că imobilul este luat în evidența fiscală;

- proces verbal final recepție lucrări;

- proces verbal de adjudecare la licitație publică;

- contract de donație;

- certificat de moștenitor;

- documentație cadastrală vizată de către Oficiul de Carte și Publicitate Imobiliară, doar în cazul construcțiilor edificate, doar dacă aceasta este avizată dupa anul 2011.

- orice alt titlu valabil din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului în cauză.


ATENȚIE!
* Actele menţionate reprezintă minimul necesar pentru deschiderea dosarului de daună. Inspectorii de daună pot solicita acte suplimentare după efectuarea constatării, oferindu-vă informații asupra pașilor de urmat pentru finalizarea dosarului de daună.

IMPORTANT!
Reparația clădirii/ bunului avariat se poate efectua numai după ce avariile au fost constatate de către reprezentantul societății.

SUNA ACUM ! Polite la sediul tau , fara taxe suplimentare !

Comanda AICI

 

NDY2Yj